Les receptes estan ordenades i numerades segons apareixen al llibre. En les rúbriques que apareixen en el Sent Soví hi ha receptes que no apareixen a la còpia del Sent Soví que conservem.

2. Salsa blanca
3. Si vols fer camillina
4. Salsa llimonea
5. Mig-raust
6. Salsa d’oques
7. Sosenga de conill
13. Si vols fer escabetx
14. Salsa de peix
15. Brou de gallines
16. Ametllat
17. Salsa de bolets
18. Allos quesos
21. Sols
23. Celiandre
24. Brou de gallines
26. Genestada
29 Ordiat
33. Amidó
34. Llet d’ametlles
35. Farines
36. Albergínies
37. Morterol
38. Freixures
43. Resoles
45. Bunyols
46. Espatla de moltó farcida
47. Panades d’aucells
49. Pastanagat
50. Lletugat
52. Cirons tendres
53. Cabrit en ast
56. Porriol
57. A farcir polp
59. Arrioc
60. Salsa granada
67. Formatjades/a>
70.
Menjar blanc