Aquí podeu trobar tota la documentació de la qual parteixo per aquest projecte. Es va ampliant a mesura que aconsegueixo nous llibres o textos. Veient que la documentació es va fent més extensa, em permeto fer una selecció dels llibres o documents que consulto amb més freqüència. Si teniu referències o documents d’interès els podeu enviar a hola@sentsovi.cat.

Bibliografia principal:
Anònim. Llibre de Sent Soví. Barcelona: Editorial Barcino, 2014. ISBN: 978-84-7226-788-6.
Anònim. Llibre d’Aparellar de menjar. Barcelona: Editorial Barcino, 2015. ISBN: 978-84-7226-796-1.
Barrieras, Mònica. Llibre de totes maneres de potatges. Barcelona: Editorial Barcino, 2017. ISBN: 978-84-7226-821-0.
Grewe, Rudolf. Llibre de Sent Soví, Llibre de totes maneres de menjar, Llibre de totes maneres de confits. Barcelona: Editorial Barcino, 2009. ISBN: 978-84-7226-706-0.
Robert, Mestre. Llibre del Coch. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1996. ISBN: 84-7256-837-7.

Altra bibliografia:
Anònim. Manuscrit del Sent Soví. València: Biblioteca Històrica de la Universitat de València, 1450-1550. Disponible a: link.
Austin, Thomas. Two fifteenth-Century Cookery-Books. London: The Early English Text Society, 1888. Disponible a: link.
Alanyà i Roig, Josep. La Carta cibariorum o Libre de les viandes de la canònica de Tortosa (1350). Acta historica et archaeologica mediaevalia. 2005 núm 26. Disponible a: link. ISSN: 2339-9996.
Eiximenis, Francesc. Terç del Crestià. Lo Crestià. Barcelona: Edicions 62, 1983. ISBN: 84-297-2001-4.
Maranges, Isidra. La cuina catalana medieval, un festí per als sentits. Barcelona: Rafael Dalmau, Editor, 2006. ISBN: 84-232-0688-2.
Morris, R. LIBER CURE COCORUM. Berlin: A. Asher & Co. 1862. Disponible a: link.
Pegge, Samuel. The Forme of Cury. Londres: Forgotten Books, 2008. ISBN: 978-160620960-8.
Power, Eileen. The Goodman of Paris. Woodbridge: The Boydell Press, 2006. ISBN: 978-1-84383-222-5.
Riera Melis, Antoni. Las plantas que llegaron de levante. Acerca del legado alimentario islámico en la Cataluña medieval. Anuario de Estudios Medievales, 31/2 2001. Disponible a: link. ISSN: 066-5061.
Robert, Mestre. Libre de doctrina pera ben seruir, de tallar y del art de coch, ço es de qualseuol manera de potages y salses. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 150. Disponible a: link.
Santanach i Suñol, Joan. Textos mèdics, moral i culinaris en un còdex valencià excepcional. Anàlisi del ms. 216 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València. Caplletra 59 (Tardor, 2015), pp. 11-34. Disponible a: link. ISSN: 2386-7159
Vilanova, Arnau. Obres Catalanes, volum II: Escrits Mèdics (pp. 99-200). Barcelona: Barcino, 1947.